contact zoeken wedstrijden

NK jongens: Uitslagen 2e omloop compleet

De uitslagen van de tweede omloop in Stiens wordt gekaatst om het Nederlands kampioenschap jongens(14-16jr). 

Uitslagen van de 2e omloop

2. Franeker - 3. Winsum 5-3 / 6-2
5. Goënga - 7. Niawier/Metslawier/Oosternijkerk 5-3 / 6-6 
9. Makkum - 11. Grou 2-5 / 4-6
13. Wommels - 16. Sexbierum/Pietersbierum 2-5 / 2-6
18. Arum - 20. Hijum/Finkum 1-5 / 2-6
21. Hommerts - 24. Berltsum  2-5 / 6-6
26. Sint Jacobiparochie - 27. Menaam 5 -1 6-2
29. Holwerd - 32. Dronryp 4- 5 2-6
34. Anjum  - 36. Tzummarum 4-5 / 0-6

P6140019
P6140018

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers