contact zoeken wedstrijden

NK jongens: Uitslagen 1e omloop compleet

In Stiens wordt gekaatst om het Nederlands kampioenschap jongens(14-16jr). Er staan 36 partuur op de wedstrijdlijst.

Uitslagen van de 1e omloop

1. Lollum/Waaxens - 2. Franeker 2-5 / 6-6
3. Winsum - 4. Ee 5-1 / 6-2
5. Goënga - 6. Gaast/Ferwoude 5-2 / 6-6 
7. Niawier/Metslawier/Oosternijkerk - 8. Witmarsum 5-0 / 6-4
9. Makkum - 10. St.-Annaparochie 5-0 / 6-4
11. Grou - 12. Jelsum/Koarnjum/Britsum 5-2 / 6-6
13. Wommels - 14. Achlum 5-2 6/4
15. Minnertsga - 16. Sexbierum/Pietersbierum 1-5 / 0-6
17. Bitgum - 18. Arum 3-5 / 2-6
19. Easterein - 20. Hijum/Finkum 0-5 / 2-6
21. Hommerts - 22. Ingelum 5-4 / 6-6
23. Ried - 24. Berltsum 5-5 / 4-6
25. Akkrum - 26. Sint Jacobiparochie 3-5 / 0-6 
27. Menaam - 28. Bolsward 5-3 / 6-6
29. Holwerd - 30. Lekkum 5-4 6-6
31. Deinum - 32. Dronryp 0-5 / 6-6
33. Peins - 34. Anjum 1-5 / 6-6
35. Stiens - 36. Tzummarum 4-5 / 6-6

P6140014

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers