contact zoeken wedstrijden

NK meisjes: Uitslagen 1e omloop

In IJlst wordt gekaatst om het Nederlands kampioenschap meisjes(14-16jr). Er staan 25 partuur op de wedstrijdlijst.

foto: Klaas Hylkema fotografie

Uitslagen van de 1e omloop

1. Witmarsum -  2. Berltsum 1-5 2-6
3. Wommels - 4. Minnertsga 5-3 6-4
5. Dronryp - 6. Peins 4-5 4-6
7. Ried 8. Goënga 4-5 6-6
9. Sexbierum/Pietersbierum - 10. Lollum/Waaxens 5-5 6-2
11. Hallum - 12. Tzum 5-1 6-0
13. Mantgum - 14. Easterein 5-3 6-0
15. Reduzum - 16. Bitgum 5-2 6-6
17. Marsum - 18. Ee 3-5 2-6
19. Wiuwert/Britswert - 20. Raerd 5-5 2-6
21. Stiens - 22. Grou 3-5 4-6
23. Arum - 24. Wolsum 5-0 6-6
25. Jirnsum

KHF_9039 (600x400)
KHF_9046 (600x600)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers