contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Jongens


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Pieter Jan Leijenaar 7 2 2 27
Gjalt Sjirk de Groot 6 1 4 24
Lucas Postma 6 1 3 23
Aizo Veltman 5 1 3 20
Karel Monfils 5 1 1 18
Jelle Cnossen 4 2 2 18
Mark Minnesma 3 3 1 16
Erik Minne Cats 3 2 2 15
Jasper Jager 3 2 2 15
Ignas Dijkstra 2 3 3 15
Jorn Lars van Beem 2 2 5 15
Thomas Dijkstra 1 3 4 13
Sytse Koree 1 4 1 12
Jorrit Tolsma 0 6 0 12
Jelle Terpstra 2 1 3 11
Harold de Boer 1 2 4 11
Luka van der Weg 2 1 2 10
Jelger de Boer 2 1 2 10
Dirk-Henk Kuipers 1 3 1 10
Gerwin Dijkstra 1 2 3 10
Hessel Postma 2 1 1 9
Germ Epema 1 3 0 9
Wessel v.d. Woud 1 3 0 9
Gosse de Haan 1 2 2 9
Jitze Floris 1 1 4 9
Verry van der Meer 2 0 2 8
Mark Polstra 1 2 1 8
Dietmer Kuperus 0 3 2 8
Haye Tseard van der Hem 2 0 1 7
Redmer Zaagemans 2 0 1 7
Christiaan Stremler 2 0 1 7
Stan van den Berg 1 2 0 7
Geert Reitsma 1 2 0 7
Jurrit Osinga 1 1 2 7
Jesper Tolsma 0 2 3 7
Jeroen de Boer 2 0 0 6
Jelmer Dijkstra 2 0 0 6
Wessel Hilverda 2 0 0 6
Gerrit Hendriks 1 1 1 6
Jurjen Miedema 1 1 1 6
Klaas Jan Oosterbaan 1 0 3 6
Thom Oostenveld 0 3 0 6
Gerrit Dijkstra 0 2 2 6
Yoram Elzinga 0 2 2 6
Jesse Kroondijk 0 2 2 6
Jari Visser 1 0 2 5
Douwe Lycklama à Nijeholt 1 0 2 5
Jelmer Kuiken 0 2 1 5
Youri de Groot 0 1 3 5
Justin Krottje 0 0 5 5
Marten Jansen 1 0 1 4
Jelle Sieperda 1 0 1 4
Hidde Poelstra 0 2 0 4
Jelmer Miedema 0 0 4 4
Arjen Schregardus 1 0 0 3
Rene van der Walt 1 0 0 3
Wybe Kor Pijnacker 1 0 0 3
Redmer Cnossen 1 0 0 3
Marco van Dijk 1 0 0 3
Colin Baarda 1 0 0 3
Thom Stellingwerf 0 1 1 3
Bert Veltman 0 1 1 3
Hedser Mud 0 1 1 3
Roan Hooghiemster 0 1 1 3
Bauke Folkerts 0 1 1 3
Jacob Klaas Dijkstra 0 1 1 3
Steven Koster 0 0 3 3
Allard Dijkstra 0 0 3 3
Rick Alberda 0 1 0 2
Klaas Gerrit Meulenaar 0 1 0 2
Durk Hoogma 0 1 0 2
Tjardi Hoeksma 0 1 0 2
Jeroen Haarsma 0 1 0 2
Leon Wijning 0 1 0 2
Wiebe Siemen Leenstra 0 1 0 2
Alwin Boschma 0 0 2 2
Sil Nota 0 0 2 2
Melle Fopma 0 0 2 2
Jehannes Gerben Brinksma 0 0 1 1
Jorn Hofstra 0 0 1 1
Germ Pyt van Popta 0 0 1 1
Ingmar Wijma 0 0 1 1
Anco Vroom 0 0 1 1
Pieter Toren 0 0 1 1
Jan-Tymen Eisma 0 0 1 1
Harm van der Ploeg 0 0 1 1
Michel Hendriks 0 0 1 1
Wilke van der Meulen 0 0 1 1
Simon van der Vaart 0 0 1 1
Jente Schraa 0 0 1 1
Geart Pijnacker 0 0 1 1
Wessel Schraa 0 0 1 1
Julian Kuipers 0 0 1 1
Redmer van Netten 0 0 1 1
Justin de Vries 0 0 1 1
Pascal Poelstra 0 0 1 1
Jan Berend Sipma 0 0 1 1
Sietze Bouma 0 0 1 1

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers