contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Dames Hoofdklasse


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Gerde Lycklama à Nijeholt 11 0 0 33
Louise Krol 6 1 0 20
Jeska Terpstra 2 5 3 19
Roelie Kroondijk 3 4 1 18
Corrie Kroondijk 2 5 2 18
Sjanet Wijnia 4 2 0 16
Larissa Smink 3 2 0 13
Amarins de Groot 2 2 0 10
Jennie Terpstra 2 2 0 10
Annet de Haan 1 3 1 10
Anouk Smink 3 0 0 9
Lisanne Scharringa 1 2 2 9
Noa Elzinga 0 4 1 9
Manon Scheepstra 1 2 0 7
Anna-Dieuwke Dijkstra 2 0 0 6
Iris Veltman 1 1 1 6
Senne Idsardi 1 1 1 6
Fiera de Vries 0 2 0 4
Marrit Wielenga 1 0 0 3
Marrit Zeinstra 1 0 0 3
Annelien Broersma 1 0 0 3
Rixt Fokkema 0 1 1 3
Gyanne Hiemstra 0 1 0 2
Andrea Kroes 0 1 0 2
Hilde Stremler 0 1 0 2
Romy Postma 0 0 1 1
Yannah Palma 0 0 1 1
Jeldau Koopmans 0 0 1 1
Noëlle Hiddinga 0 0 1 1
Maaike Osinga 0 0 1 1
Joukje Salverda 0 0 1 1
Ilse Tuinenga 0 0 1 1
Wybrig Bakker 0 0 1 1

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers