contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Heren 50+


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Tiede Boorsma 1 5 3 16
Jacob Kamstra 4 1 0 14
Anno Miedema 3 2 0 13
Ibo Nicolay 4 0 0 12
Ludwig Seerden 3 0 3 12
Jan de Jong 1 4 1 12
Bennie Hof 3 0 0 9
Thijs Houtsma 3 0 0 9
Piet Machiela 0 3 3 9
Henk Mulder 2 0 2 8
Jan Buitenga 2 0 1 7
Piet Zondervan 2 0 1 7
Sikke Koster 2 0 1 7
Hans Diekman 1 2 0 7
Johan Hiemstra 1 2 0 7
Oeds de Roos 2 0 0 6
Henk Woppenkamp 2 0 0 6
Maikel Versnel 2 0 0 6
Piet de Groot 1 1 1 6
Johan Wittermans 1 1 1 6
Johan v.d. Veen 1 0 3 6
Jarig Katsma 0 3 0 6
Henk Bloemsma 1 1 0 5
Roel Sijbesma 1 1 0 5
Douwe Broersma 1 1 0 5
Wybren v.d. Woud 1 0 2 5
Hendrik Eringa 1 0 2 5
René Leenstra 1 0 2 5
Johannes Siegersma 0 2 1 5
Dirk Machiela 0 2 1 5
Henk Porte 0 2 1 5
Jan v.d. Meulen 1 0 1 4
Peter Kwast 1 0 1 4
Sipke Hiemstra 1 0 1 4
Sjoerd Nauta 1 0 1 4
Henk Hellinga 0 2 0 4
Eddy Sjollema 0 2 0 4
Germ Hallema 0 2 0 4
Anne Brouwer 0 1 2 4
Siebe van Loon 0 1 2 4
Tjeerd Dijkstra 0 0 4 4
Wietse Punter 1 0 0 3
Jelle Jan Bouma 1 0 0 3
Joop Bootsma 1 0 0 3
Sjouke de Groot 1 0 0 3
Teake van der Walt 1 0 0 3
Jochum de Vries 1 0 0 3
Harmen Tjalling Holwerda 1 0 0 3
Albert Walsweer 1 0 0 3
Jan Sipma 1 0 0 3
Gerrie Otter 0 1 1 3
Sape Nauta 0 1 1 3
Ype Tiemersma 0 1 1 3
Bauke Posthuma 0 0 3 3
Oeds Broersma 0 0 3 3
Murk de Jong 0 0 3 3
Theunis Piersma 0 1 0 2
Jan Brandsma 0 1 0 2
Nanning Seepma 0 1 0 2
Douwe Wierstra 0 1 0 2
Ynze Stienstra 0 1 0 2
Hans Felkers 0 1 0 2
Roel Venema 0 1 0 2
Simon de Groot 0 1 0 2
Fetze Jan Kooistra 0 1 0 2
Willem Bijlsma 0 1 0 2
Egbert Bootsma 0 1 0 2
Pollie Kwast 0 1 0 2
Einte Jongeling 0 1 0 2
Lubbert Schreiber 0 1 0 2
Jan de Boer 0 1 0 2
Hielke Raukema 0 1 0 2
Jan Sijtsinga 0 1 0 2
Jan Bruinsma 0 0 2 2
Auke Akkerman 0 0 2 2
Jacob Dotinga 0 0 1 1
Piet v.d. Ploeg 0 0 1 1
Joost Schaap 0 0 1 1
Johannes Hinrichs 0 0 1 1
Anne de Groot 0 0 1 1
Tjeerd Bouma 0 0 1 1
Uco Bauer 0 0 1 1
Jan Tuinier 0 0 1 1
Dirk Poortstra 0 0 1 1
Klaas Sobel 0 0 1 1
Ferdinand v.d. Werf 0 0 1 1
Bouwe v.d. Veer 0 0 1 1
Jan Feenstra 0 0 1 1
Jochum Mollema 0 0 1 1
Jan Volbeda 0 0 1 1
Bertus Bootsma 0 0 0 0
Age van der Goot 0 0 0 0
Oebele Haakma 0 0 0 0
Wibe Hoitenga 0 0 0
Germ de Graaf 0 0 0

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers