contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Heren 1e klasse


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Hyltje Bosma 2 3 0 12
Jelte Visser 0 5 2 12
Willem Heeringa 0 5 1 11
Remmelt Bouma 0 5 1 11
Kees van der Schoot 3 0 1 10
Elgar Boersma 2 2 0 10
Jacob Klaas Haitsma 2 2 0 10
Erwin Zijlstra 3 0 0 9
Gerrit Jan Duiven 2 1 1 9
Tsjerk Elsinga 1 2 2 9
Patrick Scheepstra 2 1 0 8
Pier Piersma 2 1 0 8
Haye Jan Nicolay 2 1 0 8
Peter van Zuiden 2 1 0 8
Durk Ennema 2 1 0 8
Marco de Groot 1 1 2 7
Allard Hoekstra 2 0 0 6
Menno van Zwieten 2 0 0 6
Jelle Attema 2 0 0 6
Sjoerd de Jong 2 0 0 6
Corné Tuinenga 2 0 0 6
Hylke Bruinsma 2 0 0 6
Hans Wassenaar 2 0 0 6
Renze Hiemstra 2 0 0 6
Willem Jan Postma 1 1 1 6
Pieter van der Schoot 1 1 1 6
Hendrik Jan v.d. Velde 0 2 2 6
Lennart Adema 0 2 2 6
Arnold Zijlstra 1 1 0 5
Gabe-Jan van Popta 1 1 0 5
Rick Poortstra 1 0 2 5
Jelte-Pieter Dijkstra 1 0 2 5
Bauke Dijkstra 1 0 2 5
Evert Pieter Tolsma 1 0 2 5
Wierd Baarda 0 2 1 5
Patrick van Dellen 0 1 3 5
André van Dellen 0 1 3 5
Klaas Pier Folkertsma 0 2 0 4
Aloys Freitag 0 1 2 4
Alle Jan Anema 1 0 0 3
Marco Lautenbach 1 0 0 3
Johan van der Meulen 1 0 0 3
Jan-Sjouke Weewer 1 0 0 3
Laas Pieter van Straten 1 0 0 3
Johannes van der Veen 1 0 0 3
Enno Kingma 1 0 0 3
Habtamu Emke de Hoop 0 1 1 3
Gerard de Vries 0 1 1 3
Steven de Bruin 0 1 1 3
Hendrik Bouwhuis 0 1 1 3
Siebe Greidanus 0 1 0 2
Leon Bekema 0 1 0 2
Feiko Broersma 0 1 0 2
Jan Dirk de Groot 0 1 0 2
Paul Dijkstra 0 1 0 2
Youri de Groot 0 1 0 2
Sip Jaap Bos 0 0 2 2
Johan Diertens 0 0 2 2
Rienk Veltman 0 0 1 1
Wiebe Wessel Bos 0 0 1 1
Thomas van Zuiden 0 0 1 1
Jouke Bosje 0 0 1 1
Anne Wind 0 0 1 1
Michiel Scheepvaart 0 0 1 1
Gerben de Boer 0 0 1 1
Djurre Seerden 0 0 1 1
Menno Galama 0 0 1 1
Auke Boomsma 0 0 1 1
Jelle Cnossen 0 0 1 1
René de Haan 0 0 1 1
Albert Feenstra 0 0 1 1
Jan Sipke Tuinman 0 0 1 1
Kevin Jaarsma 0 0 1 1
Michel Nesse 0 0 0

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers