contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Heren 1e klasse


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Sip Jaap Bos 2 1 1 9
Riemer Hoekstra 2 1 1 9
Yannick Hielkema 2 1 1 9
Johannes van der Veen 1 2 2 9
Simon Zijlstra 2 0 2 8
René de Haan 1 2 1 8
Pieter Jan Plat 0 3 2 8
Bauke Dijkstra 1 1 2 7
Bauke Triemstra 0 2 3 7
Alle Jan Anema 2 0 0 6
Hessel Postma 2 0 0 6
Paul Dijkstra 1 1 1 6
Gerben de Boer 1 1 1 6
Jelle Cnossen 1 1 1 6
Lieuwe v.d. Werff 1 1 1 6
Remmelt Bouma 1 1 1 6
Thomas van Zuiden 1 1 1 6
Sjoerd de Jong 0 2 2 6
Kevin Jordi Hiemstra 0 2 2 6
Tsjerk Elsinga 0 2 2 6
Jelte-Pieter Dijkstra 1 1 0 5
Patrick Scheepstra 1 1 0 5
Allard Hoekstra 1 1 0 5
Laas Pieter van Straten 1 1 0 5
Haye Jan Nicolay 1 1 0 5
Peter van Zuiden 1 1 0 5
Corné Tuinenga 1 1 0 5
Auke Boomsma 1 1 0 5
Gjalt Sjirk de Groot 1 1 0 5
Youri de Groot 1 1 0 5
Gerard de Vries 1 0 1 4
André van Dellen 1 0 1 4
Jouke Bosje 1 0 1 4
Willem Heeringa 1 0 1 4
Wessel v.d. Woud 0 2 0 4
Jorn Lars van Beem 1 0 0 3
Redmer Zaagemans 1 0 0 3
Jelmer Miedema 1 0 0 3
Germ Epema 1 0 0 3
Patrick van Dellen 1 0 0 3
Stefan van der Meer 1 0 0 3
Ramon Hoogerhuis 1 0 0 3
Hendrik Jan v.d. Velde 1 0 0 3
Hyltje Bosma 1 0 0 3
Martijn Olijnsma 1 0 0 3
Hillebrand Visser 0 1 1 3
Johan Diertens 0 1 1 3
Mark Minnesma 0 1 1 3
Redmer Cnossen 0 1 0 2
Evert Pieter Tolsma 0 1 0 2
Jacob Klaas Haitsma 0 1 0 2
Jelte Visser 0 1 0 2
Marco de Groot 0 1 0 2
Jelle Scharringa 0 0 2 2
Pieter Sijberen Scharringa 0 0 1 1
Paulus Yde Walda 0 0 1 1
Gerrit Jan Duiven 0 0 1 1
Jacob Tijmersma 0 0 1 1
Sjoerd Teake Kooistra 0 0 1 1
Sybren Poelsma 0 0 1 1
Tjalling Feenstra 0 0 1 1
Jurrit Osinga 0 0 1 1
Rutger Torensma 0 0 1 1

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers