contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Afdeling afd

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:25-05-2013
Tijd:10:00
Categorie:Pupillenjongens KNKB
Soort:Afdeling
Vereniging:KV EXMORRA
Plaats:Exmorra
Scheidsrechter:Clubscheidsrechter,
1 DRONRYP Jasper Jager
SJIRK DE WAL1 Tjerk Kemper
oranje-groen-oranje Lucas Postma
2 Berltsum Niels Nieuwhof
BERLIKUM2 Stefan Heitmeijer
blauw-wit Bastiaan Ynema
3 MAKKUM Xander Nauta
MAKKUM Ingmar Wijma
groen-geel-groen Jorn Dijkstra
4 EXMORRA Pieter Jan Leijenaar
EXMORRA Dennis Strikwerda
rood-wit Jelmer Dijkstra
5 GROU Stan van den Berg
IT WETTERLAN Tjardi Hoeksma
groen Werner Veenstra
6 Berltsum Allard van Wigcheren
BERLIKUM Thomas Dijkstra
blauw-wit Bauke Zuiderhof
7 Spannum Simon van der Vaart
SONNENBORGH Jeroen de Boer
8 WITMARSUM Folkert Smid
PIM MULIER Jorn Hofstra
geel-grijs Redmer Zaagemans
9 MENAAM Erik Minne Cats
MENAEM Mark Polstra
rood-zwarte bies Youri de Groot
10 Stiens Jelger van der Meulen
DE BOER Wilke van der Meulen
oranje-zwart Werner Roorda
11 WOMMELS Wessel Schraa
WOMMELS1 Johannes Sijbesma
rood-groen Lars van Lelyveld
12 Arum Germ Epema
WILLEM WESTRA Jorrit Tolsma
zwart-geel Dirk-Henk Kuipers
13 Wommels Michael van der Weg
WOMMELS Eeltsje Bootsma
rood-groen Eljer Wiersma
14 Bitgum Gerrit Bottinga
OEFENING KWEEKT KUNST Werner Engelman
rood-wit Aaron Palma
15 ANJUM Gerwin Dijkstra
KLAAS THOMAS Sytse Koree
blauw-zwart Gerrit Dijkstra
16 Dronryp Rinze Alberda
IN NIJ BEGJIN Jorrit Tino Alkemade
oranje-groen-oranje Mark Minnesma
17 KIMSWERD Martijn Wiersma
DE HELFRICHS Klaas Westra
wit-blauw Karel Monfils
18 MINNERTSGA Hidde Poelstra
MINNERTSGA Jeroen Haarsma
rood-geel Riemer Jensma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers