contact zoeken wedstrijden

Jongens Afdeling uitn/herkansing

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:31-07-2011
Tijd:10:00
Categorie:Jongens KNKB
Soort:Afdeling
Vereniging:KV EENDRACHT
Plaats:Harlingen
Scheidsrechter:
1 St. Jacobiparochie Kars Valkema
WEZON DE STERKE EARM Andries Jensma
blauw-wit Enno Kingma
2 MINNERTSGA Marten Bergsma
SONNENBORGH Roan-Hein Joostema
rood-geel Sieb Driessen
3 Berltsum Pieter M. Vrij
BERLIKUM Remco Dijkstra
blauw-wit Patrick Nauta
4 MAKKUM Jouke Vlasbloem
MAKKUM Remco Miedema
groen-geel-groen Jelle Attema
5 Jorwert Hylke Zondervan
HALD MOED Sjoerd Theo van der Hem
blauw-wit Thomas Kuperus
6 Arum Jan Bauke Tolsma
WILLEM WESTRA Kevin Jaarsma
zwart-geel Jan Schurer
7 Franeker Kars Zeinstra
JAN BOGTSTRA Allard Hoekstra
geel-blauw Christian de Haan
8 BOLSWARD Hendrik Bouwhuis
BOLSWARD Willem Siebe Hilverda
blauw-wit gestreept René Boschma
9 WITMARSUM Jesse van der Molen
PIM MULIER Mart van der Molen
geel-grijs Frans Dooper
10 TZUMMARUM Willem Heeringa
JAN BOGTSTRA Ramon Hoogerhuis
groen-oranje Arjen van der Zee
11 WEIDUM Wybrand Boersma
NIJE KRIICH Remmelt Bouma
rood-wit-grijs Wouter Bouma
12 SEXBIERUM Johannes van der Veen
ONDERLING GENOEGEN Kees van der Schoot
paars-wit Pieter van der Schoot
13 DRONRYP Jan Sipke Tuinman
SJIRK DE WAL Sander Kingma
oranje-groen-oranje Wierd Baarda
14 GOUTUM Jelle Scharringa
S.M.I. Gerrit Scharringa
rood-wit Stef de Warle
15 Sint Annaparochie Jesper de Groot
ST. ANNE / DRIE SPUL IS Jordy Miedema
zwart-wit Rein Hiemstra
16 WOMMELS Wietse Fopma
WOMMELS Jelle de Vries
rood-groen Bouke Fopma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers