contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Afdeling afd

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:05-06-2010
Tijd:10:00
Categorie:Schooljongens KNKB
Soort:Afdeling
Vereniging:KF ST. ANNE / DRIE SPUL IS UT
Plaats:St. Annaparochie
Scheidsrechter:
1 Easterein Doede Rients Okkema
EASTEREIN Hylke Flapper
groen-wit Rémon Tie Bouma
2 Wjelsryp Rykhelt Smink
S.M.I. Stef de Warle
rood-wit Gerrit Scharringa
3 DRONRYP Wierd Baarda
SJIRK DE WAL Sander Kingma
oranje-groen-oranje Sybren Blanksma
4 Stiens Gerrit Winkel
KC DE BOER Willem Ruisch
oranje-zwart Fedde Akkerman
5 Franeker Joran Gerbranda
DE TWA DOARPEN/DIOS Mark Jan IJkema
Paars-Wit Pieter van der Schoot
6 Arum Johan Hibma
WILLEM WESTRA Auke Walstra
7 Berlikum Jisse Kemper
BERLIKUM Remco Dijkstra
blauw-wit Patrick Nauta
8 DRONRYP Noa van Gils
SJIRK DE WAL2 Ytzen Smeding
oranje-groen-oranje Kars Eekema
9 Jorwert Bonne Hijlkema
HALD MOED Hylke Zondervan
blauw-wit Jorrit Meinsma
10 SINT JACOBIPAROCHIE Remco Schiphof
HET NOORDEN Gideon Swanson
blauw-wit Jelmer Swart
11 Witmarsum Ivo Haitsma
PIM MULIER Bart Reijenga
geel-grijs Mart van der Molen
12 Franeker Marco de Groot
JAN BOGTSTRA Dennis Fennema
geel-blauw Erwin Blauw
13 Makkum Jesse Rinia
MAKKUM Emiel Wijma
groen-geel-groen Jochem Strikwerda
14 BRITSWERT Jan Peter Bootsma
DE TWA DOARPEN Gertjan Bootsma
15 GROU Roy van den Berg
IT WETTERLAN Shermon Daal
groen Dirjan Bouma
16 WOMMELS Pieter Sijtsma
WOMMELS Marco Weijer
rood-groen Bouke Fopma
17 Berlikum Anton Born
BERLIKUM Wessel Miedema
blauw-wit André van Dellen
18 HOLWERD Piter van der Ploeg
CONCORDIA Hidde Smidt
blauw-geel Sjoerd Visser
19 MINNERTSGA Marten Bergsma
MINNERTSGA Herre de Vries
20 Oude Leije Jelmer Plantenga
T CENTRUM Jan de Groot

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers