contact zoeken wedstrijden

Revanche Freule Jongens Afdeling beperkt afdeling op uit

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:12-08-2009
Tijd:13:00
Categorie:Jongens KNKB
Soort:Afdeling beperkt
Vereniging:KF DE TWA DOARPEN / JELLUM BEARS
Plaats:Jellum-Bears
Scheidsrechter:Houtsma, D.
1 Berlikum Pieter M. Vrij
BERLIKUM Patrick Nauta
blauw-wit Jelmer Westra
2 Arum Jelte Vis
WILLEM WESTRA Jan Bauke Tolsma
zwart-geel Kevin Jaarsma
3 Franeker Klaas Salverda
JAN BOGTSTRA Erik de Groot
geel-blauw Jan Hof
4 SEXBIERUM Johannes van der Veen
ONDERLING GENOEGEN Kees van der Schoot
Paars-Wit Jelte Visser
5 Wjelsryp Pieter Sijberen Scharringa
ONDERLING GENOEGEN Jelle Scharringa
rood-wit Elmar Pieterse
6 BITGUM Jorren Westra
OEFENING KWEEKT KUNST Tjisse Steenstra
Rood-wit, blauwe broek Remko van der Vlugt
7 DRONRYP Albert van der Weide
SJIRK DE WAL Jan Dominicus v.d. Wal
oranje-groen-oranje Rick Rusticus
8 BRITSUM Haye Jan Nicolay
BRITSUM Maikel Hottinga
geel-bruin Lars Hayma
9 HARTWERD Fokke Jan Kooistra
SPUI YN'E WANT Johan Bekema
blauw-wit Gerrit Jan Duiven
10 Easterein Sicco Scheltema
EASTEREIN Jan de Boer
groen-wit Arjan Hallema
11 WORKUM Auke-Geert Ybema
DE PRIPPER Meindert Attema
groen-geel Rein Attema
12 Sint Annaparochie Jordy Miedema
SONNENBORGH Sjoerd de Jong
zwart-wit Krijn Hiemstra
13 Harlingen Steven Breimer
FLEVOLAND Arjan Staphorsius
wit-rood-wit Dylan Drent
14 TZUMMARUM Willem Heeringa
VVV TZUMMARUM Rick de Graaf
groen-oranje Robert de Bruin
15 SINT JACOBIPAROCHIE Bauke Triemstra
HET NOORDEN Marcel Wassenaar
blauw-wit Rick Poortstra
16 BRITSUM Rutger Bijlsma
JELSUM-CORNJUM Gosse Beeksma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers