contact zoeken wedstrijden

Meisjes Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:27-07-2008
Tijd:10:00
Categorie:Meisjes KNKB
Soort:Afdeling
Vereniging:KV BERLIKUM
Plaats:Berltsum
Scheidsrechter:
1 DEINUM Hermine Sytema
DE TRIJE DOARPEN Mirjam Beeksma
geel-zwart Lyanne van Rijn
2 Bolsward Tessa Bosma
WOMMELS Michelle Bruinsma
blauw-wit gestreept Jacobien Postma
3 Jirnsum Anita Kant
IRNSUM Lucy IJsselmuiden
4 Easterein Lysbet Schilstra - Bakker
EASTEREIN Gabriële Bouma
groen-wit Sietske Okkema
5 DRONRYP Wietske Metzlar
EASTEREIN Sieta Tessemaker
rood-groen Manon Travaille
6 St. Annaparochie Esther Wagenaar
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Margit de Groot
zwart-wit Lisette Wagenaar
7 Franeker Iris van der Veen
EASTEREIN Marit Kuperus
geel-blauw Rianne Vellinga
8 DRONRYP Pytrik de Groot
WINSUM Petronella Tolsma
geel-blauw Margriet Bakker
9 BITGUM Francien Hoogland
OEFENING KWEEKT KUNST Martine Westra
Rood-wit, blauwe broek Nelie Steenstra
10 WOMMELS Jildou Jorritsma
S.M.I. Martine Tiemersma
groen-wit Marije Schurer
11 DRONRYP Yvonne Jorritsma
SJIRK DE WAL Nynke Kooistra
oranje-groen-oranje Joukje Kuperus

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers