contact zoeken wedstrijden

Junioren Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:03-05-2008
Tijd:10:00
Categorie:Heren junioren KNKB
Soort:Afdeling
Vereniging:KV EENDRACHT
Plaats:Harlingen
Scheidsrechter:Koldijk, J.
Clubscheidsrechter,
1 Sneek Sietse Kuipers
DE LEGE GEAEN Sibe Wijbrandi
groen-wit Evert Sijbesma
2 GROU Niels Heitbrink
IT WETTERLAN Jan Brandt Wiersma
groen Marten Odinga
3 BOLSWARD Bart Gietema
LONGERHOUW-SCHETTENS Allard Visser
blauw-wit Rienk Jelle Hibma
4 Easterein Pytrik Hiemstra
WOMMELS Jelte-Pieter Dijkstra
groen-wit Bauke Dijkstra
5 Itens Bart Mees v.d. Brug
WEZ WIS TSJOM Klaas Sikke v.d. Brug
geel-zwart Sybren Nauta
6 NES Gauke Postma
US KEATSEN Erwin Knol
7 MAKKUM Hyltje Bosma
MAKKUM Rienk Veltman
groen-geel-groen Hendrik Jan v.d. Velde
8 DAMWALD Sjouke Hellinga
NUT EN NOCHT Gosse Hellinga
9 OUDE BILDTZIJL Remco Keizer
DE KOLK Jelmer Jan Faber
groen-paars Jan Koelmans
10 St. Jacobiparochie Martijn Hiemstra
HET NOORDEN Sander Dorst
blauw-wit Richard Wassenaar
11 Wjelsryp Jurjen Pieter Hofstee
S.M.I. Siebe Greidanus
12 Franeker Patrick Scheepstra
JAN BOGTSTRA Tjitte Bonnema
geel-blauw Chris Outhuijse
13 Winsum fr Sietse Regeling
JACOB KLAVER Klaas Goodijk
geel-blauw Geert Dijkstra
14 DRONRYP Johan Diertens
SJIRK DE WAL Marten v.d. Leest
oranje-groen-oranje Jelmer Hornstra
15 Sneek Pieter Vogels
JAN BOGTSTRA Steven de Bruin
groen-oranje Hans Wassenaar
16 REAHUS Freerk Terwisscha van Scheltinga
REAHUS-TURNS Bouke Poelsma
rood-zwart Jos v.d. Werf
17 WITMARSUM Jan Geert Dijkstra
JAN REITSMA Anne Wind
blauw-geel Hendrik Brandsma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers