contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:03-06-2007
Tijd:10:00
Categorie:Pupillenjongens (R)
Soort:Afdeling
Vereniging:PIM MULIER
Plaats:Witmarsum
Scheidsrechter:Clubscheidsrechter
1 STIENS Hielke Felkers
DE BOER Lennard Ringnalda
oranje-zwart Pytrik van Rosendal
2 WOMMELS Frans Dooper
WOMMELS Jelle de Vries
rood-groen Marco Weijer
3 RIED Remco Miedema
VvV KLAAS MUG Edze Wigarda
oranje-groen Mark Wilbers
4 TZUMMARUM Glenn Groen
VVV TZUMMARUM Arjen van der Zee
groen-oranje Willem de Jong
5 FRANEKER Christian de Haan
JAN BOGTSTRA Kars Zeinstra
geel-blauw Allard Hoekstra
6 MAKKUM Jesse Rinia
MAKKUM Jelle Attema
groen-geel-groen Emiel Wijma
7 GOENGA Gijs Vaessen
DE LEGE GEAEN Johannes Wierda
groen-wit Jouke Dotinga
8 STIENS Peter Mulder
DE BOER Fokke Joekema
oranje-zwart Siebren Joekema
9 HOLWERD Jacob van der Bos
CONCORDIA Kars Vrieswijk
geel-blauw Jan Willem Wierstra
10 EASTEREIN Foeke Dirk Reitsma
EASTEREIN Hylke Flapper
groen-wit Luitzen Schaafsma
11 WITMARSUM Mart van der Molen
PIM MULIER Bart Reijenga
geel-grijs Ivo Haitsma
12 MINNERTSGA Marten Bergsma
MINNERTSGA Sieb Driessen
rood-geel Ydo Hoekstra
13 BERLIKUM Remco Dijkstra
BERLIKUM Patrick Nauta
14 DRONRIJP Sander Kingma
SJIRK DE WAL Wierd Baarda
oranje-groen-oranje Franke Jongboom
15 ST ANNAPAROCHIE Jesper de Groot
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Patrick Banning
zwart-wit Rein Hiemstra
16 DEINUM Albert-Douwe Spoelman
DE TRIJE DOARPEN Kai Rusticus
geel-zwart Patrick Postma
17 ST JACOBIPAROCHIE Kars Valkema
HET NOORDEN Enno Kingma
blauw-wit Andries Jensma
18 MENALDUM Jan Jetse Visser
VVV MENAEM Evert Telenga
rood-zwarte bies Gerben Pieter Prins
19 EASTEREIN Nies Douwe Yntema
EASTEREIN Doede Rients Okkema
groen-wit Jacco Kooistra
20 SEXBIERUM Pieter van der Schoot
DE TWA DOARPEN/DIOS Jort Gerbranda
paars Joran Gerbranda
21 JORWERT Jorrit Meinsma
HALD MOED Hylke Zondervan
blauw-wit Thomas Kuperus
22 DRONRIJP Sybren Blanksma
SJIRK DE WAL Noa van Gils
oranje-groen-oranje Hilbrand Brouwer

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers