contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:03-06-2007
Tijd:10:00
Categorie:Pupillenjongens (R)
Soort:Afdeling
Vereniging:KV PIM MULIER
Plaats:Witmarsum
Scheidsrechter:Clubscheidsrechter,
1 Stiens Hielke Felkers
DE BOER Lennard Ringnalda
oranje-zwart Pytrik van Rosendal
2 WITMARSUM Frans Dooper
WOMMELS Jelle de Vries
rood-groen Marco Weijer
3 RIED Remco Miedema
KLAAS MUG Edze Wigarda
oranje-groen Mark Wilbers
4 TZUMMARUM Glenn Groen
DE LEGE GEAEN Arjen van der Zee
groen-oranje Willem de Jong
5 FRANEKER Christian de Haan
JAN BOGTSTRA Kars Zeinstra
geel-blauw Allard Hoekstra
6 MAKKUM Jelle Attema
MAKKUM Jesse Rinia
groen-geel-groen Emiel Wijma
7 Goenga Jouke Dotinga
DE LEGE GEAEN Gijs Vaessen
groen-wit Johannes Wierda
8 Stiens Fokke Joekema
DE BOER Siebren Joekema
oranje-zwart Peter Mulder
9 HOLWERD Jan Willem Wierstra
CONCORDIA Jacob van der Bos
geel-blauw Kars Vrieswijk
10 EASTEREIN Hylke Flapper
WOMMELS Luitzen Schaafsma
groen-wit Foeke Dirk Reitsma
11 WITMARSUM Mart van der Molen
PIM MULIER Bart Reijenga
geel-grijs Ivo Haitsma
12 MINNERTSGA Marten Bergsma
MINNERTSGA Sieb Driessen
rood-geel Ydo Hoekstra
13 Berlikum Remco Dijkstra
BERLIKUM Patrick Nauta
14 DRONRIJP Franke Jongboom
SJIRK DE WAL Sander Kingma
oranje-groen-oranje Wierd Baarda
15 Sint Annaparochie Jesper de Groot
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Patrick Banning
zwart-wit Rein Hiemstra
16 DEINUM Albert-Douwe Spoelman
DE TRIJE DOARPEN Kai Rusticus
geel-zwart Patrick Postma
17 ST JACOBIPAROCHIE Kars Valkema
SONNENBORGH Enno Kingma
blauw-wit Andries Jensma
18 MENAAM Jan Jetse Visser
MENAEM Evert Telenga
rood-zwarte bies Gerben Pieter Prins
19 EASTEREIN Jacco Kooistra
EASTEREIN Nies Douwe Yntema
groen-wit Doede Rients Okkema
20 SEXBIERUM Pieter van der Schoot
DE TWA DOARPEN/DIOS Jort Gerbranda
paars Joran Gerbranda
21 Jorwert Jorrit Meinsma
HALD MOED Hylke Zondervan
blauw-wit Thomas Kuperus
22 DRONRYP Sybren Blanksma
SJIRK DE WAL Noa van Gils
oranje-groen-oranje Hilbrand Brouwer

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers