contact zoeken wedstrijden

NK Pupillenjongens Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:30-06-2018
Tijd:10:00
Categorie:Pupillenjongens KNKB
Soort:Afdeling
Vereniging:VVV SJIRK DE WAL
Plaats:Dronryp
Scheidsrechter:Hiemstra, S.
Winkel, J.
1 WOMMELS Milan van der Weg
WOMMELS Johan Gaastra
rood-groen Luuk Meijer
2 SEXBIERUM Stijn Scheffer
DE TWA DOARPEN/DIOS Enrico Post
paars-wit Nick van der Walt
3 Reduzum Symen Miedema
JAN REITSMA Lars Tijssen
groen-wit Thijs van Dijk
4 MENAAM Erik de Boer
MENAEM Douwe Palsma
rood-zwarte bies Jelte de Jong
5 TZUM Jorrit Palma
WEZ WIS TSJOM Allard Sijbesma
zwart-wit-rood Simon Benders
6 Arum Marc Jorna
WILLEM WESTRA Jasper Hijlkema
zwart-geel Roy de Vries
7 HARLINGEN Davy de Haan
EENDRACHT Koos Jorna
wit-rood-wit Jaimy Koel
8 BOLSWARD Hidde Reitsma
BOLSWARD Jurre Reitsma
rood-wit Redmer Abma
9 GROU Stef van Steen
IT WETTERLAN Daan Harkema
groen Jan Yntema
10 Blije Karst Hoekstra
US NOCHT Johan Levi Douma
11 DRONRYP Brent Jesse van Beem
SJIRK DE WAL Arjen Bauke Hofstra
oranje-groen-oranje Jardo Sterkenburg
12 Stiens Jarno Andringa
DE BOER Bouke Janse
oranje-zwart Pieter Miedema
13 Marsum Björn Onclin
FOARUT Jesse Miedema
geel-zwart-wit Jorrit Hiemstra
14 Morra-Lioessens Albert Vogel
WARBER BLIUWE Jelle Jan Dijkstra
15 NIJLAND Jelmer de Boer
YN 'e LIJTE Jurjen van Dalfsen
zwart-wit Sikke Kappeijne van de Copello
16 SEXBIERUM Sander van der Walt
DE TWA DOARPEN/DIOS Mark Reitsma
groen-oranje Mart Postma
17 Marsum Jelte Meesters
OEFENING KWEEKT KUNST Fedde Janzen
rood-wit Siedrick Tuinstra
18 Sint Annaparochie Iwan Hiddinga
ST. ANNE / DRIE SPUL IS Hjalmar Dijkstra
zwart-wit Jelvin Kaper
19 MAKKUM Leon Smink
MAKKUM Luuk Zwaagstra
groen-geel-groen Clive van der Weerdt
20 BOLSWARD Remco Yska
BOLSWARD Tymen Bijlsma
blauw-wit gestreept Silvan Elzinga
21 BAARD Ale Reitsma
BAERD Reinder Meulenaar
rood-zwart Tjitte Reitsma
22 WITMARSUM Jesse v.d. Wal
PIM MULIER Mark Okkema
geel-grijs Jordi Stoker
23 LOLLUM Hidde Jorritsma
MEIINOAR IEN Harmen-Jacob Postma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers