contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:14-06-2015
Tijd:10:00
Categorie:Welpenjongens KNKB
Soort:Afdeling
Vereniging:KV IRNSUM
Plaats:Jirnsum
Scheidsrechter:Clubscheidsrechter,
1 DRONRYP Marten Daaf Alkemade
DE BOPPESLACH Matthys Renema
oranje-groen-oranje Bjorn Idsardi
2 SEXBIERUM Remco Post
DE TWA DOARPEN/DIOS Stijn Scheffer
paars-wit Nick van der Walt
3 RAERD Jens Kooistra
WEZ WIS Sybrand Veldhuis
groen-wit Jelmer Foppe Drijfhout
4 REAHUS Durk Bootsma
REAHUS-TURNS Ate Schaap
rood-zwart Doede de Jager
5 Sint Annaparochie Jelvin Kaper
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Max van Kooten
zwart-wit Iwan Hiddinga
6 Easterein Arjen Stremler
EASTEREIN Redmer Stegenga
groen-wit Redmer Wiersma
7 DRONRYP Brent Jesse van Beem
SJIRK DE WAL Brent Timmerman
oranje-groen-oranje Tjisse-Bjorn de Boer
8 Bolsward Emiel Feenstra
BOLSWARD Quinten Eppinga
blauw-wit gestreept Hylke Bijlsma
9 Arum Mathijs Buma
WILLEM WESTRA Rinnert Tolsma
zwart-geel Pieter den Breejen
10 BOLSWARD Jurre Reitsma
EXMORRA Sydo Dijkstra
11 GROU Sido Harkema
SET TROCH Stijn Vincken
rood-zwart Jan-Tymen Eisma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers