contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum18-05-2014
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV WEZ WIS RAERD
PlaatsRaerd
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 58
Naam Woonplaats
Klaas Gerrit Meulenaar  Baard 
Jesper Tolsma  Reduzum 
   
Redmer Cnossen  Bolsward 
Thomas Dijkstra  Berltsum 
   
   
Robin Benders  Tzum 
Jorn Lars van Beem  Dronryp 
Jelger van der Meulen  Stiens 
   
Jitze Floris  Joure 
Jari Visser  Witmarsum 
Wilke van der Meulen  Stiens 
Gerrit Hendriks  Lollum 
Marco van Dijk  Ferwert 
Galil-Taeke Moufakkir  Leeuwarden 
Arjen Schregardus  Lioessens 
Luka van der Weg  Wommels 
Gosse de Haan  Winsum fr 
Bauke Toren  Hantum 
Pieter Toren  Hantum 
Jorn Dijkstra  Makkum fr 
   
Jehannes Gerben Brinksma  Reduzum 
Werner Roorda  Stiens 
Douwe Joostema  Berltsum 
Xander Nauta  Makkum 
Christiaan Stremler  Exmorra 
Allard Dijkstra  Leeuwarden 
Mark Minnesma  Dronryp 
Rick Minnesma  Dronryp 
Alwin Boschma  Pietersbierum 
Germ Epema  Arum 
Bart Pieter Broeders  Ried 
Sil van der Geest  Wijnaldum 
Ruurd Faber  Kimswerd 
Almer de Roode  Menaam 
Jorret den Breejen  Harlingen 
Martijn Wiersma  Kimswerd 
Geert Reitsma  Baard 
Marten Jansen  Sexbierum 
Sybren Kamstra  Peins 
Anco Vroom  Britsum 
   
   
Herre Kleefstra  Boer 
   
Klaas Westra  Kimswerd 
Haye Tseard van der Hem  Dronryp 
Verry van der Meer  Sint Jacobiparochie 
Dedmer Bouma  Huns 
Jurrit Kuipers  Bitgummole 
   
   
Harm van der Ploeg  Ried 
Pascal Poelstra  Winsum fr 
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers