contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum18-08-2013
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingWIER
PlaatsWier
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 46
Naam Woonplaats
Jorn Dijkstra  Makkum fr 
   
Wilke van der Meulen  Stiens 
Stan van den Berg  Grou 
Roan Hooghiemster  Wijnaldum 
Hedser Mud  Wergea 
   
   
Freerk Blanksma  Wier 
Bauke Folkerts  Easterlittens 
Erik Minne Cats  Menaam 
   
Menno Osinga  Ingelum 
Aaron Palma  Bitgum 
   
Simon van der Vaart  Spannum 
   
Remco Osinga  Menaam 
Jeroen Haarsma  Minnertsga 
Werner Roorda  Stiens 
   
Christiaan Stremler  Exmorra 
   
Geert Siegersma  Minnertsga 
Folkert Groen  Wergea 
Germ Epema  Arum 
Folkert Smid  Witmarsum 
Gerwin Dijkstra  Anjum 
Hessel Postma  Winsum fr 
Mark Minnesma  Dronryp 
Wytse Vollema  Peins 
Klaas-Jan Oosterbaan  Sneek 
Jasper Pranger  Sneek 
   
Marten Jansen  Sexbierum 
   
Allard Dijkstra  Leeuwarden 
Redmer Zaagemans  Witmarsum 
Marco van Dijk  Ferwert 
Douwe Lycklama à Nijeholt  It Heidenskip 
Germ van Popta  Lollum 
Pieter Bonnema  Winsum fr 
   
Ignas Dijkstra  Mantgum 
   
Ingmar Wijma  Makkum fr 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers