contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum13-07-2013
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKF YN 'E LIJTE
PlaatsFolsgare
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 48
Naam Woonplaats
Wytse Vollema  Peins 
Wiebren Posthuma  Folsgare 
Jeroen Haarsma  Minnertsga 
   
   
Christiaan Stremler  Exmorra 
Simon van der Vaart  Spannum 
Jorn Lars van Beem  Dronryp 
Aaron Palma  Bitgum 
Hidde Poelstra  Minnertsga 
Ruurd Faber  Kimswerd 
Klaas-Jan Oosterbaan  Sneek 
   
Remco Osinga  Menaam 
Dirk-Henk Kuipers  Arum 
Menno Osinga  Ingelum 
   
Roan Hooghiemster  Wijnaldum 
Ignas Dijkstra  Mantgum 
Germ Epema  Arum 
Thomas Dijkstra  Berltsum 
Rick Minnesma  Dronryp 
Mark Minnesma  Dronryp 
Bauke Folkerts  Easterlittens 
Steven Koster  Tzum 
   
Pieter Bonnema  Winsum fr 
Gerwin Dijkstra  Anjum 
Wessel v.d. Woud  Goutum 
   
   
Jorrit Tolsma  Arum 
Redmer Zaagemans  Witmarsum 
Folkert Groen  Wergea 
Folkert Smid  Witmarsum 
Hedser Mud  Wergea 
Jorn Dijkstra  Makkum fr 
Marten Jansen  Sexbierum 
Ingmar Wijma  Makkum fr 
Anco Vroom  Britsum 
Geert Siegersma  Minnertsga 
Tjerk Smink  Baaium 
Marco van Dijk  Ferwert 
   
Tieme Alberda  Dronryp 
Wessel Schraa  Wommels 
Xander Nauta  Makkum 
Redmer Cnossen  Bolsward 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers