contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie vf onbeperkt

Aanmeldlijst

Datum22-06-2013
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKF ST. ANNE / DRIE SPUL IS UT
PlaatsSt. Annaparochie
ScheidsrechterVeen, v.d. F.
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Chris Outhuijse  Franeker 
Tsjerk Elsinga  Dronryp 
   
   
Willem Heeringa  Tzummarum 
   
Feiko Broersma  Leeuwarden 
Sip Jaap Bos  Dokkum 
Jan Sjoerd Tolsma  Franeker 
Arjen van der Zee  Wommels 
Niels van der Wal  Deinum 
   
Elgar Boersma  Stiens 
Hyltje Bosma  Makkum fr 
Roel Hoekstra  Ternaard 
Jan Sipke Tuinman  Franeker 
   
Johan Diertens  Dronryp 
Willem Jan Postma  Bolsward 
Bauke Dijkstra  Easterein 
Steven de Bruin  Franeker 
Yme van der Graaf  Menaam 
Jan Bauke Tolsma  Arum 
   
Redmer Strikwerda  Bolsward 
Allard Hoekstra  Franeker 
Pieter van der Schoot  Sexbierum 
Gerard Hiemstra  Tijnje 
Sjoerd Boonstra  Akkrum 
Mannes van Weert  Leeuwarden 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers