contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten del + herk

Aanmeldlijst

Datum05-05-2013
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKF DE BOPPESLACH
PlaatsHommerts-Jutrijp
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 64
Naam Woonplaats
Djurre Seerden  Franeker 
   
   
Wesley Vriesema  Minnertsga 
Bouke Willem Tuinman  Dronryp 
   
Jan Sijtsma  Wommels 
Jort Norder  Franeker 
Tycho de Groot  Menaam 
Gerben de Boer  Exmorra 
   
Tom Gerard Cats  Menaam 
Patrick van Dellen  Berltsum 
Hielke Beijering  Hijum 
   
   
Jan Harmen Folkerts  Lollum 
   
Ype Bert van der Logt  Makkum fr 
Wessel van Wier  Peins 
Jolt Vollema  Peins 
Gerard de Vries  Bitgum 
Jelle Pieter van der Walt  Sexbierum 
Hein Joostema  Berltsum 
Albert Feenstra  Makkum 
Chris de Groot  Stiens 
Stefan van der Meer  Baard 
René de Haan  Leeuwarden 
Thom Buwalda  Dronryp 
Corné Tuinenga  Berltsum 
   
   
Siard Bloemsma  Franeker 
Menno Galama  Bolsward 
Roel Pieter de Jong  Ried 
Wieberen Bruinsma  Minnertsga 
Paul Dijkstra  Bitgum 
   
   
Marko Hoekstra  Woudsend 
Libbe Mud  Wergea 
   
Durk Ennema  Sexbierum 
Taeke Hofman  Dronryp 
Bote Groen  Wergea 
Lars Wijma  Makkum fr 
Roeland van der Ploeg  Ferwert 
Marc Burger  Witmarsum 
Lars Onrust  Makkum fr 
Idsert Wijnja  Wommels 
   
Jorrit Boersma  Sint Annaparochie 
Bouke Andries Boersma  Reduzum 
Willem van Abbema  Schettens 
   
   
Menno van der Weide  Koarnjum 
   
Simon Jan Mol  Niawier 
Francisco de Boer  Dronryp 
Alwin van der Weerdt  Makkum 
   
   
Jan-Ytse van de Beek  Ingelum 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers