contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie

Aanmeldlijst

Datum01-07-2012
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingV.v.V. TZUMMARUM
PlaatsTzummarum
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 14
Naam Woonplaats
Kevin Jaarsma  Arum 
Jan Bauke Tolsma  Arum 
Jelle Scharringa  Leeuwarden 
   
Jan Sipke Tuinman  Franeker 
Willem Heeringa  Tzummarum 
Jelmer Hofstee  Easterlittens 
Frederik van der Meij  Berltsum 
Douwe Anema  Damwâld 
Johan Diertens  Dronryp 
   
Rick Poortstra  Marsum 
Hille Saakstra  Leeuwarden 
Cornelis Saakstra  Dronryp 
Gerben Dirk Wierstra  Dronryp 
Tjitse Ben Hoekstra  Harlingen 
Jesse van der Molen  Witmarsum 
   
Willem Jan Postma  Bolsward 
Tsjerk Elsinga  Dronryp 
Gerrit Jan Duiven  Hidaard 
Chris Outhuijse  Franeker 
   
Ramon Hoogerhuis  Franeker 
Sietse Wiersma  Damwâld 
Hielke Miedema  Stiens 
Jan Jelle Jongsma  Damwald 
Johannes van der Veen  Pietersbierum 
Kees van der Schoot  Zurich 
Roan-Hein Joostema  Leeuwarden 
Anne Wind  Pingjum 
Dylan Drent  Harlingen 
Patrick Scheepstra  Franeker 
Bouwe Stiemsma  Lioessens 
Jan Jacob Klimstra  Morra 
Jelle Jaap Stiemsma  Lioessens 
Rutmer van der Meer  Sint Jacobiparochie 
Jacob Wassenaar  Minnertsga 
Cornelis Terpstra  Bitgummole 
   
   
Sjoerd Kooistra  Easterein 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers