contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Door elkaar loten herkansing

Aanmeldlijst

Datum09-07-2011
Tijd10:00
CategorieWelpenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingMEIINOAR IEN
PlaatsCornwerd
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 28
Naam Woonplaats
Jorn Dijkstra  Makkum fr 
Lucas Postma  Dronryp 
Stan van den Berg  Grou 
Jelger de Boer  Hommerts 
Egbert Bethlehem  Hommerts 
Erik Minne Cats  Menaam 
Klaas-Jan Oosterbaan  Sneek 
Geert Siegersma  Minnertsga 
   
Xander Nauta  Makkum 
Gerrit Dijkstra  Anjum 
Hidde Poelstra  Minnertsga 
   
Jelle Terpstra  Mantgum 
Karel Monfils  Kimswerd 
Folkert Groen  Wergea 
Dirk-Henk Kuipers  Arum 
Marten Jansen  Sexbierum 
   
Jelmer Dijkstra  Exmorra 
Tjerk Smink  Baaium 
Klaas Gerrit Meulenaar  Hilaard 
Dedmer Bouma  Huns 
Germ van Popta  Lollum 
Redmer Zaagemans  Witmarsum 
Jorrit Tolsma  Arum 
Jacob Pier Breeuwsma  Folsgare 
Stefan Efdé  Marsum 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers