contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten herkansing

Aanmeldlijst

Datum03-07-2011
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV OEFENING KWEEKT KUNST
PlaatsBitgum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 48
Naam Woonplaats
Jorrit Boersma  Sint Annaparochie 
   
   
Bouke Willem Tuinman  Dronryp 
Menno van der Weide  Koarnjum 
Yannick Hielkema  Bitgummole 
Arnout Meijer  Wommels 
   
Siard Bloemsma  Franeker 
Idsert Wijnja  Wommels 
   
Paul Dijkstra  Bitgum 
Gerard de Vries  Bitgum 
Corn√© Tuinenga  Berltsum 
   
Bote Groen  Wergea 
   
Stefan van der Meer  Baard 
Thom Buwalda  Dronryp 
Willem van Abbema  Schettens 
Jelle Pieter van der Walt  Sexbierum 
Sierd Pieter Bottinga  Bitgum 
Lennard Feenstra  Franeker 
Roeland van der Ploeg  Ferwert 
Jan Harmen Folkerts  Lollum 
Djurre Seerden  Franeker 
   
   
   
Albert Feenstra  Makkum 
   
Francisco de Boer  Dronryp 
   
   
Jan Tijtsma  Anjum 
Wessel van Wier  Peins 
Lars Onrust  Makkum fr 
Hidde Zijlstra  Oude Leije 
Hein Joostema  Berltsum 
Evert Auke Hiemstra  Menaam 
   
   
Gabe-jan van Popta  Bolsward 
Wieberen Bruinsma  Minnertsga 
Jan-Ytse van de Beek  Ingelum 
Chris de Groot  Stiens 
   
Taeke Hofman  Dronryp 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers