contact zoeken wedstrijden

Jong Seunenpartij Schooljongens Door elkaar loten 3 tallen

Aanmeldlijst

Datum02-07-2011
Tijd10:00
CategorieSchooljongens (N)
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV EENDRACHT
PlaatsHarlingen
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 66
Naam Woonplaats
Ruben Eijzenga  Berltsum 
Remco Schiphof  Sint Jacobiparochie 
   
Klaas Pier Folkertsma  Makkum 
Jisse Kemper  Berltsum 
   
Justin Haarsma  Harlingen 
   
   
Wybren Postma  Ingelum 
   
Wessel Miedema  Berltsum 
   
   
Pieter Sijtsma  Wommels 
Laas Pieter van Straten  Stiens 
Jetze Lutzen Plantenga  Hijum 
Gerrit Winkel  Stiens 
   
Jimmy Geertsma  Dronryp 
Evert Pieter Tolsma  Wommels 
Joran Gerbranda  Franeker 
Rense Sijbesma  Dronryp 
Lex Potma  Hommerts 
Sil Leystra  Westhoek 
   
   
   
   
Sjaak Bakker  Achlum 
Robert Broeders  Ried 
Sander Bruinsma  Bolsward 
Simen Bootsma  Makkum fr 
Jurre Rinia  Makkum fr 
   
Mente de 2Boer  Nijland 
Wiebe Dijkstra  Anjum 
Auke Boomsma  Morra 
   
Willem van de Beek  Ingelum 
Rémon Tie Bouma  Easterein 
Marco de Groot  Franeker 
Andries v.d. Werff  Koarnjum 
Lieuwe v.d. Werff  Koarnjum 
Gerke v.d. Werff  Koarnjum 
Roy van den Berg  Grou 
   
Habtamu Emke de Hoop  Wommels 
Jehannes Gietema  Akkrum 
   
Piter van der Ploeg  Holwerd 
   
Nick Leistra  Harlingen 
Hidde Smidt  Bornwird 
   
   
   
Jouke Vlasbloem  Makkum fr 
   
Rykhelt Smink  Baaium 
Dirjan Bouma  Grou 
Kevin Jordi Hiemstra  Leeuwarden 
Remco Dooper  Wommels 
Sjoerd Visser  Holwerd 
   
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers