contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

Aanmeldlijst

Datum22-05-2011
Tijd10:00
CategorieJongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV MINNERTSGA
PlaatsMinnertsga
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 53
Naam Woonplaats
Tjitte Folkertsma  Makkum 
Patrick Nauta  Berltsum 
Andries Jensma  Groningen 
   
Sander Kingma  Dronryp 
Wierd Baarda  Dronryp 
Remco Dijkstra  Berltsum 
Bart Reijenga  Witmarsum 
   
Marten Bergsma  Minnertsga 
Arjen van der Zee  Wommels 
Marco de Graaf  Wommels 
Jan Peter Bootsma  Itens 
   
Lars Breeuwsma  Nijland 
Frans Dooper  Wommels 
Jelle de Vries  Wommels 
Jan Jetse Visser  Menaam 
Andr√© van Dellen  Leeuwarden 
Jordy Miedema  Sint Annaparochie 
Evert Telenga  Menaam 
Simon Brolsma  Tzummarum 
Jelte Drijfhout  Poppenwier 
Jacob van der Bos  Holwerd 
   
   
Gerrit Scharringa  Wjelsryp 
Marco Weijer  Wommels 
   
   
   
Sybren Blanksma  Dronryp 
Jan Bauke Tolsma  Arum 
   
Mart van der Molen  Witmarsum 
Sjoerd van der Hem  Jorwert 
Sieb Driessen  Minnertsga 
Noa van Gils  Dronryp 
   
   
   
Doede Rients Okkema  Easterein 
Bouke Fopma  Wommels 
Auke Walstra  Arum 
Sjoerd Rijpkema  Den Haag 
Sander Hoekstra  Tzum 
   
   
Jelte Vis  Arum 
Erwin Zijlstra  Easterlittens 
Remmelt Bouma  Weidum 
Jorrit Meinsma  Jorwert 
Wouter Bouma  Weidum 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers