contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten herkansing

Aanmeldlijst

Datum08-05-2011
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingSF DEINUM
PlaatsDeinum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 62
Naam Woonplaats
Klaas Pier Folkertsma  Makkum 
Auke Boomsma  Morra 
Roy van den Berg  Grou 
Niels Terpstra  Berltsum 
Joran Gerbranda  Franeker 
   
   
Wybren Postma  Ingelum 
   
   
Justin Haarsma  Harlingen 
Gabe Sytema  Deinum 
Habtamu Emke de Hoop  Wommels 
Sil Leystra  Westhoek 
Rense Sijbesma  Dronryp 
Jetze Lutzen Plantenga  Hijum 
Pieter Sijtsma  Wommels 
Lieuwe v.d. Werff  Koarnjum 
   
Lex Potma  Hommerts 
Rémon Tie Bouma  Easterein 
Gerke v.d. Werff  Koarnjum 
Andries v.d. Werff  Koarnjum 
   
   
Thomas Kleefstra  Boer 
   
   
Jimmy Geertsma  Dronryp 
Piter van der Ploeg  Holwerd 
   
   
Simen Bootsma  Makkum fr 
Gertjan Bootsma  Itens 
Sjoerd Visser  Holwerd 
   
   
   
Robert Broeders  Ried 
Anton Born  Berltsum 
   
Hidde Smidt  Bornwird 
   
   
   
   
Wieger Nutte Visser  Anjum 
Wessel Miedema  Berltsum 
   
   
Edser Rijpstra  Stiens 
Remco Dooper  Wommels 
   
   
Klaas Bosma  Makkum fr 
   
   
Willem van de Beek  Ingelum 
Bote Jellema  Easterein 
   
   
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers