contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten

Aanmeldlijst

Datum30-04-2011
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDRACHTEN
PlaatsDrachten
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 50
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Hillebrand Visser  Leeuwarden   
Jan Hof  Franeker   
Lennart Adema  Makkum fr   
Elgar Boersma  Stiens   
Age Sikma  Aldtsjerk   
Gerrit Jan Duiven  Hidaard   
Hyltje Bosma  Makkum fr   
Hielke Miedema  Stiens   
Jan Sjoerd Tolsma  Franeker   
Peter de Boer  Ryptsjerk   
Michiel Scheepvaart  Makkum fr   
Arnold Zijlstra  Tzummarum   
Feiko Broersma  Leeuwarden   
Willem Jan Postma  Bolsward   
     
Bauke Dijkstra  Easterein   
Rudolf Soepboer  Holwerd   
Sip Jaap Bos  Dokkum   
Michel v.d. Veen  Franeker   
Rick Poortstra  Marsum   
Pieter Jan Plat  Leeuwarden   
Dirk-Yde Sjaarda  Easterein   
Hendrik Jan v.d. Velde  Makkum   
Roel Hoekstra  Ternaard   
Peter van Zuiden  Bolsward   
Thomas van Zuiden  Bolsward   
René Anema  Balk   
Dennis Wijnjeterp  Harlingen   
Pieter Sijberen Scharringa  Wjelsryp   
Sjoerd de Jong  Leeuwarden   
Jelte Visser  Sexbierum   
     
Aloys Freitag  Makkum fr   
Pieter Vogels  Sneek   
Tjisse Steenstra  Bitgummole   
Mannes van Weert  Leeuwarden   
Gerrit Meijer  Hurdegaryp   
Tjibbe Hansma  Ryptsjerk   
Klaas Goodijk  Mantgum   
Bauke Triemstra  Sint Jacobiparochie   
     
Douwe Anema  Damwâld   
Menno van Zwieten  Heerenveen   
Jitze de Jong  Wijnaldum   
Hein Rodenhuis  Ried   
     
     
Steven de Bruin  Franeker   
     
Hille Saakstra  Leeuwarden   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers