contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie vf

Aanmeldlijst

Datum04-09-2010
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKF DE TWA DOARPEN / WIUWERT-BRITSWERT
PlaatsWiuwert-Britswert
ScheidsrechterHoutsma, D.
Aantal deelnemers / parturen: 9
Naam Woonplaats
   
Elgar Boersma  Stiens 
Theun v.d. Molen  Franeker 
Redmer Strikwerda  Bolsward 
Steven de Bruin  Franeker 
Douwe Anema  Damwâld 
Sytze Terwisscha van Scheltinga  Workum 
Sjors Altenburg  Reahûs 
Wiebe Terwisscha van Scheltinga  Reahûs 
   
Gijsbert Knol  Bolsward 
Ane Jan Knol  Bolsward 
Gerrit Jan Duiven  Hidaard 
Bauke Dijkstra  Easterein 
Tsjerk Elsinga  Dronryp 
Bauke Triemstra  Sint Jacobiparochie 
Hillebrand Visser  Leeuwarden 
Hendrik Kootstra  Minnertsga 
   
Hendrik Jan v.d. Velde  Makkum 
Frederik van der Meij  Berltsum 
   
Sjoerd Boonstra  Akkrum 
Sytse Hibma  Schettens 
Jaring Nicolai  Witmarsum 
Jacob Zaagemans  Workum 
Aloys Freitag  Makkum fr 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers