contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie verliezersronde

Aanmeldlijst

Datum09-08-2009
Tijd11:00
CategorieJongens KNKB
SoortVrije formatie
VerenigingKF EASTEREIN
PlaatsEasterein
ScheidsrechterSieperda, J.
Aantal deelnemers / parturen: 14
Naam Woonplaats
   
   
   
Johannes van der Veen  Pietersbierum 
Jan Sipke Tuinman  Franeker 
Hendrik Bouwhuis  Bolsward 
Pieter Sijberen Scharringa  Wjelsryp 
Sjoerd de Jong  Leeuwarden 
Paulus Yde Walda  Wjelsryp 
Auke-Geert Ybema  Parrega 
Aron Postma  Stiens 
Willem Jan Postma  Bolsward 
   
Bauke Triemstra  Sint Jacobiparochie 
Hendrik Kootstra  Minnertsga 
Remco Kuperus  Dronryp 
Tjitse Ben Hoekstra  Harlingen 
Willem Heeringa  Tzummarum 
   
   
Gerrit Jan Duiven  Hidaard 
   
Erik de Groot  Franeker 
Jan Hof  Franeker 
   
Jelle Scharringa  Leeuwarden 
Kevin Jaarsma  Arum 
Jitze de Jong  Wijnaldum 
Roan-Hein Joostema  Leeuwarden 
Kees van der Schoot  Zurich 
Haye Jan Nicolay  Britsum 
   
   
Peter van Zuiden  Bolsward 
Dennis Dijkstra  Burgum 
Tjisse Steenstra  Bitgummole 
Albert van der Weide  Dronryp 
Jorren Westra  Assen 
   
Jelte Visser  Sexbierum 
   
Menno van Zwieten  Heerenveen 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers