contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B met verliezer

Aanmeldlijst

Datum20-07-2008
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV IRNSUM
PlaatsJirnsum
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 32
Naam Woonplaats
Emiel Wijma  Makkum fr 
   
Marco de Groot  Franeker 
Herre de Vries  Minnertsga 
   
   
Piter van der Ploeg  Holwerd 
Anton Born  Berltsum 
Simon Brolsma  Tzummarum 
Remco Dijkstra  Berltsum 
Hidde Folkertsma  Groningen 
Rémon Tie Bouma  Easterein 
   
   
   
Ewald Seepma  Oosternijkerk 
   
Johannes van der Meer  Tytsjerk 
Joran Gerbranda  Franeker 
Auke Boomsma  Morra 
Pieter Sijtsma  Wommels 
Jelte Drijfhout  Poppenwier 
   
Gerrit Scharringa  Wjelsryp 
Jan Arjen Vrieswijk  Hantum 
   
Jorrit Meinsma  Jorwert 
Noa van Gils  Dronryp 
Roy van den Berg  Grou 
Jan Peter Bootsma  Itens 
   
Ewoud Walda  Wjelsryp 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers