contact zoeken wedstrijden

Meisjes Vrije formatie verliezersronde

Aanmeldlijst

Datum01-06-2008
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortVrije formatie
VerenigingKV IRNSUM
PlaatsJirnsum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 14
Naam Woonplaats
   
   
Rianne Vellinga  Franeker 
   
Ingrid Sobel  Tytsjerk 
   
Rinske Pollema  Oude Bildtzijl 
Erna de Vries  Leeuwarden 
Amarins Hilverda  Damwald 
Michelle Bruinsma  Wommels 
Ingrid van der Veen  Hurdegaryp 
Lucy IJsselmuiden  Jirnsum 
Nynke Kooistra  Dronryp 
Jitske Plantinga  Tjalleberd 
Sietske Okkema  Easterein 
Jildou Jorritsma  Wommels 
Anke Elsinga - Winkel  Dronryp 
Nynke Sijbrandij  Leeuwarden 
Iris Bouwhuis  Schettens 
   
   
   
Doutsen Punter  Den Haag 
   
Francien Hoogland  Bitgummole 
Yvonne Jorritsma  Dronryp 
   
Iris van der Veen  Franeker 
Grada van der Schoot  Achlum 
Manon Scheepstra  Leeuwarden 
Arlies v.d. Brug  Dronryp 
Gabriële Bouma  Easterein 
   
Nelie Steenstra  Berltsum 
Marije van der Meer  Leeuwarden 
Wiljo Sijbrandij  Dearsum 
   
   
   
Ilse Noorman  Mantgum 
   
Margriet Bakker  Easterlittens 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers