contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten verliezersronde

Aanmeldlijst

Datum24-05-2008
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
Vereniging
PlaatsZurich
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 40
Naam Woonplaats
Marit Kuperus  Easterein 
Ingrid Sobel  Tytsjerk 
Grada van der Schoot  Achlum 
   
Marije Schurer  Easterein 
Iris Bouwhuis  Schettens 
Margriet Bakker  Easterlittens 
Erna de Vries  Leeuwarden 
   
Nynke Sijbrandij  Leeuwarden 
Wiljo Sijbrandij  Dearsum 
Joukje Kuperus  Oentsjerk 
Marije van der Meer  Leeuwarden 
Ingrid van der Veen  Hurdegaryp 
Doutsen Punter  Den Haag 
Gabriële Bouma  Easterein 
Sietske Okkema  Easterein 
Yvonne Jorritsma  Dronryp 
Amarins Hilverda  Damwald 
   
Iris van der Veen  Franeker 
Rianne Vellinga  Franeker 
Anke Elsinga - Winkel  Dronryp 
   
   
Harmke Siegersma  Berltsum 
   
Manon Scheepstra  Leeuwarden 
   
Michelle Bruinsma  Wommels 
   
Nynke Kooistra  Dronryp 
Arlies v.d. Brug  Dronryp 
Ilse Noorman  Mantgum 
   
Francien Hoogland  Bitgummole 
Rinske Pollema  Oude Bildtzijl 
   
Jildou Jorritsma  Wommels 
Sieta Tessemaker  Easterein 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers