contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Uitnodiging

Aanmeldlijst

Datum17-05-2008
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortUitnodiging
VerenigingKF EASTERWIERRUM
PlaatsEasterwierrum
ScheidsrechterJoustra, W.A.
Aantal deelnemers / parturen: 20
Naam Woonplaats
   
Patrick Nauta  Berltsum 
Erwin Zijlstra  Easterlittens 
Pieter van der Schoot  Sexbierum 
Marten Bergsma  Minnertsga 
Remmelt Bouma  Weidum 
Mart van der Molen  Witmarsum 
Doede Rients Okkema  Easterein 
Wierd Baarda  Dronryp 
Marco de Groot  Franeker 
Emiel Wijma  Makkum fr 
Jehannes Gietema  Akkrum 
Bart Reijenga  Witmarsum 
Evert Telenga  Menaam 
   
Herre de Vries  Minnertsga 
Dirjan Bouma  Grou 
Laas Pieter van Straten  Stiens 
Bouke Fopma  Wommels 
Jelte Drijfhout  Poppenwier 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers