contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten

Aanmeldlijst

Datum30-04-2008
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDRACHTEN
PlaatsDrachten
ScheidsrechterKoldijk, J.
Aantal deelnemers / parturen: 34
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Pieter van Althuis  Deinum   
Hein Rodenhuis  Ried   
Peter de Boer  Ryptsjerk   
Hielke Miedema  Stiens   
Rudolf Soepboer  Holwerd   
Peter van Dijk  Sint Jacobiparochie   
Pier Piersma  Easterlittens   
Michel v.d. Veen  Franeker   
Feiko Broersma  Leeuwarden   
Age Sikma  Aldtsjerk   
Louwrents Reitsma  Menaam   
Sjoerd Boonstra  Akkrum   
Marco Lautenbach  Herbaijum   
Renze Hiemstra  Deinum   
Hyltje Bosma  Makkum fr   
Douwe Anema  Damwâld   
Lennart Adema  Makkum fr   
Hillebrand Visser  Leeuwarden   
     
Gerrit Flisijn  Wommels   
Marinus Grond  Houten   
Jan Dirk de Groot  Driezum   
     
Alle Jan Anema  Grou   
Steven de Bruin  Franeker   
Allard Visser  Schettens   
Jan Sjoerd Tolsma  Franeker   
René Anema  Balk   
     
Robert Rinia  Arum   
Redmer Strikwerda  Bolsward   
Bauke Dijkstra  Easterein   
Marten Faber  Easterein   
Pieter Jan Plat  Leeuwarden   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers