contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten speciaal (zie toelichting) samen met 2e ja

Aanmeldlijst

Datum14-07-2007
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten speciaal (zie toelichting)
VerenigingDE HELFRICHS
PlaatsKimswerd
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 30
Naam Woonplaats
Laas Pieter van Straten  Stiens 
Patrick Nauta  Berltsum 
Gerrit Winkel  Stiens 
Evert Pieter Tolsma  Wommels 
   
Pieter van der Schoot  Sexbierum 
Bouke Fopma  Wommels 
   
   
   
Emiel Wijma  Makkum fr 
Bart Reijenga  Witmarsum 
Jan de Boer  Wergea 
Jelte Drijfhout  Poppenwier 
Remmelt Bouma  Weidum 
Marco de Groot  Franeker 
   
Gerrit Scharringa  Wjelsryp 
Remco Dijkstra  Berltsum 
Wierd Baarda  Dronryp 
Jehannes Gietema  Akkrum 
Erwin Zijlstra  Easterlittens 
Sander Kingma  Dronryp 
Marco Weijer  Wommels 
Mart van der Molen  Witmarsum 
Doede Rients Okkema  Easterein 
Evert Telenga  Menaam 
   
   
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers