contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten speciaal (zie toelichting) samen met 2e ja

Aanmeldlijst

Datum14-07-2007
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten speciaal (zie toelichting)
VerenigingKV SPUI YN'E WANT
PlaatsHartwerd
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Kooistra, A.B.
Aantal deelnemers / parturen: 36
Naam Woonplaats
   
Grada van der Schoot  Achlum 
Iris Bouwhuis  Schettens 
   
Ingrid Sobel  Tytsjerk 
Ingrid van der Veen  Hurdegaryp 
   
   
Margriet Bakker  Easterlittens 
Nelie Steenstra  Berltsum 
Erna de Vries  Leeuwarden 
Francien Hoogland  Bitgummole 
   
Rianne Vellinga  Franeker 
Harmke Siegersma  Berltsum 
Esther de Boer  Berltsum 
Rinske Pollema  Oude Bildtzijl 
Joukje Kuperus  Oentsjerk 
Iris van der Veen  Franeker 
Manon Scheepstra  Leeuwarden 
Marije Schurer  Easterein 
Sietske Okkema  Easterein 
Lucy IJsselmuiden  Jirnsum 
   
Marije van der Meer  Leeuwarden 
Jitske Plantinga  Tjalleberd 
Esther Turkstra  Dokkum 
   
   
   
Gabriële Bouma  Easterein 
Nynke Sijbrandij  Leeuwarden 
   
Nynke Kooistra  Dronryp 
Jildou Jorritsma  Wommels 
Wiljo Sijbrandij  Dearsum 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers