contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten del-110 jarig J

Aanmeldlijst

Datum16-06-2007
Tijd09:00
CategoriePupillenjongens (R)
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKoninklijke Nederlandse Kaatsbond
PlaatsKon. ned
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 63
Naam Woonplaats
Pieter van der Schoot  Sexbierum 
   
   
Geart Jan Karsten  Makkum 
Jelle Attema  Makkum 
   
   
   
   
Sander Kingma  Dronryp 
Siebren Joekema  Stiens 
Fokke Joekema  Stiens 
Luitzen Schaafsma  Easterein 
Sybren Blanksma  Dronryp 
Doede Rients Okkema  Easterein 
   
Hilbrand Brouwer  Dronryp 
Jan de Boer  Wergea 
Patrick Nauta  Berltsum 
Frans Dooper  Wommels 
   
Jorrit Meinsma  Jorwert 
   
Jacob van der Bos  Holwerd 
Enno Kingma  Leeuwarden 
   
Geert Jan de Vries  Leeuwarden 
   
   
Wierd Baarda  Dronryp 
Gerrit Scharringa  Wjelsryp 
Jelte Drijfhout  Poppenwier 
Jesper de Groot  Sint Annaparochie 
   
   
   
Andries Jensma  Groningen 
   
Evert Bruinsma  Makkum fr 
Marco Weijer  Wommels 
   
   
   
   
Arjen van der Zee  Wommels 
Jente Muller  Leeuwarden 
Hielke Felkers  Stiens 
   
Edze Wigarda  Ried 
Evert Telenga  Menaam 
Jan Jetse Visser  Menaam 
   
   
Marten Bergsma  Minnertsga 
Herre de Vries  Minnertsga 
   
   
Allard Hoekstra  Franeker 
Emiel Wijma  Makkum fr 
Sieb Driessen  Minnertsga 
Remco Dijkstra  Berltsum 
Noa van Gils  Dronryp 
Sierk Kooistra  Ried 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers