contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten + herk. - C-D regio Súd-West

Aanmeldlijst

Datum24-07-2021
Tijd10:00
CategorieSchooljongens REGIO
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV PIM MULIER
PlaatsWitmarsum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 34
Naam Woonplaats
Melle Talsma  Achlum 
Kyano van Swinden Koopmans  Exmorra 
Teun Westgeest  Witmarsum 
Frans Oosterbaan  Sneek 
Ruurd Oosterbaan  Sneek 
Jordi Stoker  Witmarsum 
Bauke Jetze Kalsbeek  Stiens 
Tymen Bijlsma  Bolsward 
Daan Kooistra  Raerd 
Anne Huisman  Witmarsum 
Stian Rinia  Arum 
Jelte Meesters  Marsum 
Jesse van der Wal  Witmarsum 
Lieuwe van der Kamp  Nijland 
Jorrit Bosch  Arum 
Rudmer Faber  Achlum 
Mark Okkema  Witmarsum 
Jesse Vrieswijk  Swichum 
Jelke Veldhuis  Raerd 
Johan Gaastra  Kubaard 
Lars Tijssen  Reduzum 
Jorrit Palma  Tzum 
Daan Harkema  Grou 
Remco Yska  Bolsward 
Edwin Arjen Yska  Bolsward 
Harmen-Jacob Postma  Waaksens 
Jort de Kroon  Dronryp 
Tyme Jonker  Mantgum 
Monse Hansma  Spannum 
Julian Klok  Bitgum 
Pieter Hoogland  Blije 
Thijs Lanting  Scharnegoutum 
Stijn Feenstra  Exmorra 
Hidde Jorritsma  Lollum 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers