contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Denk om gewijzigde aanvangstijd.

Aanmeldlijst

Datum04-08-2019
Tijd12:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingKV PIM MULIER
PlaatsWitmarsum
ScheidsrechterHijlkema, K.
Aantal deelnemers / parturen: 8
Naam Woonplaats
Jildou Sweering  Bolsward 
Lotte Delgrosso  Marsum 
Jennie Terpstra  Mantgum 
Tineke Dijkstra  Wjelsryp 
Sandra Hofstra  Tzum 
Louise Krol  Ie 
Roelie Kroondijk  Groningen 
Klasina Huistra  Ureterp 
Annelien Broersma  Leeuwarden 
Sietske Okkema  Easterein 
Anouk Tolsma  Stiens 
Rixt Wijnia  Wommels 
Ilse Tuinenga  Franeker 
Sjanet Wijnia  Wommels 
Manon Scheepstra  Leeuwarden 
Nynke Sijbrandij  Leeuwarden 
Imke van der Leest  Easterein 
Marrit Zeinstra  Leeuwarden 
Annet de Haan  Sint Annaparochie 
Amarins de Groot  Mantgum 
Hendrieke van der Schoot  Sexbierum 
Anne Monfils  Rotterdam 
Margriet Bakker  Easterlittens 
Harmke Siegersma  Berltsum 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers