contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Door elkaar loten

Aanmeldlijst

Datum28-05-2017
Tijd11:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV PIM MULIER
PlaatsWitmarsum
ScheidsrechterJoustra, W.A.
Aantal deelnemers / parturen: 24
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Manon Scheepstra  Leeuwarden   
Ilse Tuinenga  Franeker   
Martzen Deinum  Dronryp   
Martine Tiemersma  Wjelsryp   
Nelie Steenstra  Berltsum   
Anne Monfils  Rotterdam   
Anouk Tolsma  Stiens   
Marte Altenburg  Nijmegen   
Elly Hofman  Leeuwarden   
Louise Krol  Rinsumageast   
Anke Elsinga - Winkel  Dronryp   
Sandra Hofstra  Tzum   
Wiljo Sijbrandij  Dearsum   
Sjanet Wijnia  Wommels   
Iris van der Veen  Franeker   
Maaike Osinga  Franeker   
     
Nynke Sijbrandij  Leeuwarden   
Anna-Brecht Bruinsma  Stiens   
Jeske de Boer  Groningen   
Hermine Sytema  Deinum   
Jildou Sweering  Bolsward   
Marrit Zeinstra  Leeuwarden   
Joukje Kuperus  Oentsjerk   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers