contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum28-08-2016
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV PIM MULIER
PlaatsWitmarsum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 38
Naam Woonplaats
Jari Visser  Witmarsum 
   
Jelger van der Meulen  Stiens 
Alwin Boschma  Pietersbierum 
Justin de Vries  Hallum 
Justin Krottje  Dronryp 
Pieter de Jong  Lytsewierrum 
Jesse Kroondijk  Sint Annaparochie 
Rene van der Walt  Sexbierum 
Tjipke van Gosliga  Schettens 
Christiaan Stremler  Exmorra 
Dietmer Kuperus  Ede 
Allard Dijkstra  Leeuwarden 
Aizo Veltman  Hommerts 
Bert Veltman  Hommerts 
   
Redmer Cnossen  Bolsward 
Germ van Popta  Lollum 
Martijn Wiersma  Kimswerd 
Klaas Gerrit Meulenaar  Hilaard 
Geert Reitsma  Baard 
Jurrit Osinga  Ingelum 
Menno Osinga  Ingelum 
   
Arjen Schregardus  Lioessens 
Jurre Broekstra  Tzummarum 
Anco Vroom  Britsum 
Yoram Elzinga  Groningen 
Germ Epema  Arum 
   
Harm van der Ploeg  Ried 
Douwe Joostema  Berltsum 
Thom Stellingwerf  Makkum 
Remco Osinga  Menaam 
Tieme Tolsma  Arum 
Jacco Tolsma  Exmorra 
Bart Pieter Broeders  Ried 
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers