contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie onbep

Aanmeldlijst

Datum21-08-2016
Tijd10:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKV KLAINE IZAK
PlaatsVrouwenparochie
ScheidsrechterBaarsma, F.
Aantal deelnemers / parturen: 16
Naam Woonplaats
Corné Tuinenga  Berltsum 
Tjitte Bonnema  Tzummarum 
Arie den Breejen  Harlingen 
Johan Diertens  Dronryp 
Hyltje Bosma  Makkum fr 
Jelte Visser  Sexbierum 
Elgar Boersma  Stiens 
Bauke Dijkstra  Easterein 
Laas Pieter van Straten  Stiens 
Arne Tigchelaar  Franeker 
Jorrit van Smeden  Herbaijum 
Marco Lautenbach  Herbaijum 
Feiko Broersma  Leeuwarden 
Michel v.d. Veen  Franeker 
Aloys Freitag  Makkum fr 
André van Dellen  Leeuwarden 
Steven de Bruin  Franeker 
Rick Poortstra  Marsum 
Michiel Scheepvaart  Makkum fr 
Kees van der Schoot  Zurich 
Klaas Pier Folkertsma  Makkum 
Haye Jan Nicolay  Britsum 
   
Hillebrand Visser  Leeuwarden 
Jelle Attema  Makkum 
Lennart Adema  Makkum fr 
Pieter van der Schoot  Sexbierum 
Hendrik Tolsma  Leeuwarden 
Jacob Klaas Haitsma  Wommels 
Jan Schurer  Easterein 
Gerrit Winkel  Stiens 
Wierd Baarda  Dronryp 
Riemer Hoekstra  Hallum 
Auke Boomsma  Morra 
Ruben Eijzenga  Berltsum 
Dirjan Bouma  Grou 
Remmelt Bouma  Weidum 
Marco de Groot  Franeker 
Nick Leistra  Harlingen 
Site Ferwerda  Hattum 
Pieter Vogels  Sneek 
Franke Ferwerda  Heerenveen 
Robert Broeders  Ried 
Habtamu Emke de Hoop  Wommels 
Ewald Seepma  Oosternijkerk 
Jan-Sjouke Weewer  Bitgummole 
Sander Kingma  Dronryp 
Jehannes Gietema  Akkrum 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers