contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten B + Herk

Aanmeldlijst

Datum23-08-2015
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV NIJE KRIICH
PlaatsWeidum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 30
Naam Woonplaats
Nynke Beckers  Wommels 
Lotte Delgrosso  Marsum 
Anna Kootstra  Minnertsga 
   
Yvonne Eisma  Franeker 
   
Annet de Haan  Sint Annaparochie 
Margriet Miedema  Berltsum 
Hester Bruinsma  Wommels 
Selma van der Molen  Witmarsum 
Anke Zwart  Berltsum 
Boukje-Ellen Bosma  Makkum fr 
Aletta van Popta  Minnertsga 
Anne Rixt Cnossen  Bolsward 
Simona Kootstra  Britsum 
Ellen Jorritsma  Easterlittens 
Rixt Sinnema  Wergea 
Jannica van der Ploeg  Easterlittens 
Kune Bijlsma  Menaam 
Wybrig Bakker  Wageningen 
   
Anneke Smid  Witmarsum 
Sjoukje Stuiver  Witmarsum 
Hester Zijlstra  Berltsum 
Jildou Jansen  Sexbierum 
Jeska Terpstra  Easterein 
Baukje Terpstra  Groningen 
Fenna Kramer  Winsum fr 
Jiska Herrema  Menaam 
Marijke Keuning  Mantgum 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers