contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie Onbep

Aanmeldlijst

Datum25-07-2015
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKV IT MOAT KINNE
PlaatsTernaard
ScheidsrechterWier, van E.
Aantal deelnemers / parturen: 15
Naam Woonplaats
   
Sip Jaap Bos  Dokkum 
Jelle Jaap Stiemsma  Lioessens 
Elgar Boersma  Stiens 
Kees van der Schoot  Zurich 
Pieter van der Schoot  Sexbierum 
Peter van Zuiden  Bolsward 
   
Marco de Groot  Franeker 
Feiko Broersma  Leeuwarden 
Joran Gerbranda  Franeker 
Jan Sjoerd Tolsma  Franeker 
Gerrit Winkel  Stiens 
Site Ferwerda  Hattum 
Franke Ferwerda  Heerenveen 
Johannes van der Veen  Pietersbierum 
Frederik van der Meij  Berltsum 
Jelte Visser  Sexbierum 
Bart Reijenga  Witmarsum 
Sander Kingma  Dronryp 
Mart van der Molen  Witmarsum 
Remmelt Bouma  Weidum 
Niels van der Wal  Deinum 
Dirjan Bouma  Grou 
Jelte Drijfhout  Poppenwier 
Jacob van der Bos  Holwerd 
Tjitse Ben Hoekstra  Harlingen 
Auke Boomsma  Morra 
Wiebe Wessel Bos  Dokkum 
Jacob Lei  Dokkum 
Andr√© van Dellen  Leeuwarden 
   
Jehannes Gietema  Akkrum 
Haye Jan Nicolay  Britsum 
Hyltje Bosma  Makkum fr 
Rick Poortstra  Marsum 
Marten Bergsma  Minnertsga 
Jan Sipke Tuinman  Franeker 
Lennart Adema  Makkum fr 
Wybren Postma  Ingelum 
Willem van de Beek  Ingelum 
Rutger Bijlsma  Leeuwarden 
Rutmer van der Meer  Sint Jacobiparochie 
Piter van der Ploeg  Holwerd 
Roy van den Berg  Grou 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers