contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten B + Herk

Aanmeldlijst

Datum21-06-2015
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV MAKKUM
PlaatsMakkum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 40
Naam Woonplaats
Anna-Jantje Bosma  Makkum fr 
Boukje-Ellen Bosma  Makkum fr 
Nynke Beckers  Wommels 
Selma van der Molen  Witmarsum 
Lotte Delgrosso  Marsum 
Serena Hovenga  Marsum 
Aletta van Popta  Minnertsga 
Marijke Keuning  Mantgum 
Alien Hoekstra  Harlingen 
Rixt Wijnia  Wommels 
Lobke Vlasbloem  Groningen 
Jiska Herrema  Menaam 
Jannica van der Ploeg  Easterlittens 
   
Jildou Jansen  Sexbierum 
   
Anneke Smid  Witmarsum 
Rixt Sinnema  Wergea 
Sjoukje Stuiver  Witmarsum 
Anke Zwart  Berltsum 
Simone Oppedijk  Hijum 
Kune Bijlsma  Menaam 
Fenna Kramer  Winsum fr 
Wybrig Bakker  Wageningen 
Yvonne Eisma  Franeker 
   
   
Margriet Miedema  Berltsum 
Anna Kootstra  Minnertsga 
Hiske Zeinstra  Leeuwarden 
   
Anne Rixt Cnossen  Bolsward 
Angela Donga  Hallum 
Hester Zijlstra  Berltsum 
Marije Jonker  Gauw 
Annet de Haan  Sint Annaparochie 
Simona Kootstra  Britsum 
Yang Lin Zijlstra  Schettens 
Ellen Jorritsma  Easterlittens 
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers