contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie Onbep

Aanmeldlijst

Datum21-06-2015
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingV.v.V. TZUMMARUM
PlaatsTzummarum
ScheidsrechterWieren, van L.
Aantal deelnemers / parturen: 19
Naam Woonplaats
Jelte Drijfhout  Poppenwier 
Sander Kingma  Dronryp 
Tjitse Ben Hoekstra  Harlingen 
   
Sip Jaap Bos  Dokkum 
Jelle Jaap Stiemsma  Lioessens 
Johannes van der Veen  Pietersbierum 
Kees van der Schoot  Zurich 
Rick Poortstra  Marsum 
Peter van Zuiden  Bolsward 
Erik Haitsma  Wommels 
Gerrit Jan Duiven  Hidaard 
Ewald Seepma  Oosternijkerk 
Wilbert Hiemstra  Lioessens 
Meindert-Lieuwe Jansma  Metslawier 
Feiko Broersma  Leeuwarden 
Johan Diertens  Dronryp 
Jelte Visser  Sexbierum 
Arnold Zijlstra  Tzummarum 
Tsjerk Elsinga  Dronryp 
Roel Hoekstra  Ternaard 
Haye Jan Nicolay  Britsum 
Hyltje Bosma  Makkum fr 
Joran Gerbranda  Franeker 
Michiel Scheepvaart  Makkum fr 
   
Erwin Zijlstra  Easterlittens 
Auke Boomsma  Morra 
Wiebe Wessel Bos  Dokkum 
Wytse Kuipers  Hantum 
Kars Zeinstra  Franeker 
Michel Nesse  Sibrandabuorren 
   
Bart Reijenga  Witmarsum 
Mart van der Molen  Witmarsum 
Dirjan Bouma  Grou 
Menno Galama  Bolsward 
Jan-Sjouke Weewer  Bitgummole 
Kevin Jordi Hiemstra  Leeuwarden 
Andr√© van Dellen  Leeuwarden 
   
Jisse Kemper  Berltsum 
Remmelt Bouma  Weidum 
Niels van der Wal  Deinum 
Jacob van der Bos  Holwerd 
Willem Jan Postma  Bolsward 
Frederik van der Meij  Berltsum 
Jehannes Gietema  Akkrum 
Piter van der Ploeg  Holwerd 
Wessel Miedema  Berltsum 
Roy van den Berg  Grou 
Gerrit Winkel  Stiens 
   
   
Franke Ferwerda  Heerenveen 
Site Ferwerda  Hattum 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers