contact zoeken wedstrijden

Meisjes Vrije formatie vf onbep + herk

Aanmeldlijst

Datum17-08-2014
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortVrije formatie
VerenigingKC DE BOER
PlaatsStiens
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 13
Naam Woonplaats
Rixt Keuning  Mantgum 
Mintje Meintema  Dronryp 
Marije Jonker  Gauw 
Andrea Kroes  Groningen 
Hester Bruinsma  Wommels 
Aluca Bouma  Grou 
Yvonne Eisma  Franeker 
Lotte Delgrosso  Marsum 
Marije Hellinga  Dronryp 
Jeanette Jansma  Donkerbroek 
   
Corina de Vries  Menaam 
Aletta van Popta  Minnertsga 
Anna Kootstra  Minnertsga 
Hiske Zeinstra  Leeuwarden 
Anne Monfils  Rotterdam 
Sjanet Wijnia  Wommels 
Louise Krol  Rinsumageast 
Serena Hovenga  Marsum 
Ymkje Yntema  Grou 
Fenna Kramer  Winsum fr 
Jennie Terpstra  Mantgum 
Martzen Deinum  Dronryp 
   
   
Jildou Felkers  Stiens 
Ilse Tuinenga  Franeker 
Sandra Hofstra  Tzum 
Marrit Zeinstra  Leeuwarden 
Rixt Sinnema  Wergea 
Anne Rixt Cnossen  Bolsward 
   
   
Jildou Jansen  Sexbierum 
Wybrig Bakker  Wageningen 
   
Martina Kooistra  Easterein 
Janieke Dijkstra  Easterein 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers