contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum26-07-2014
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDE HELFRICHS
PlaatsKimswerd
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 31
Naam Woonplaats
Klaas Gerrit Meulenaar  Baard 
Klaas Westra  Kimswerd 
Jari Visser  Witmarsum 
Christiaan Stremler  Exmorra 
   
Menno Osinga  Ingelum 
Remco Osinga  Menaam 
Gosse de Haan  Winsum fr 
Pieter Toren  Hantum 
Bauke Toren  Hantum 
Jesper Tolsma  Reduzum 
Jurrit Osinga  Ingelum 
Bauke Folkerts  Easterlittens 
Ingmar Wijma  Makkum fr 
   
Justin Krottje  Dronryp 
Douwe Joostema  Berltsum 
Verry van der Meer  Sint Jacobiparochie 
   
Jorret den Breejen  Harlingen 
   
Yoram Elzinga  Groningen 
Geert Reitsma  Baard 
   
Luka van der Weg  Wommels 
Sybren Kamstra  Peins 
Bart Pieter Broeders  Ried 
Harold de Boer  Jellum 
Harm van der Ploeg  Ried 
Redmer Cnossen  Bolsward 
Jarig Dijkstra  Bitgummole 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers