contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + herk

7 juni 2014 10:00
Morra-Lioessens
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV WARBER BLIUWE
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris J. Jongeling
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

KV Warber Bliuwe organiseerde vandaag de door elkaar loten partij voor de Schooljongens. Onder prachtige weersomstandigheden konden de schooljongens in Morra-Lioessens een mooie en sportieve dag kaatsen. Gedurende de hele dag waren er zeer spannende partijen.
In de B klas streden 19 parturen tegen elkaar om de begeerde eerste prijs.
De prijzen werden als volgt verdeeld:
1ste prijs :Dennis Strikwerda uit Exmorra
Hidde Zijlstra uit Oude Leije
2de prijs: Yannick de Bruin uit Dronrijp
Jan Sijtsma uit Wommels
3de prijs: Hidde Poelstra uit Minnertsga
Robin van der Weg uit Wommels
1ste prijs verliezersronde: Wytse Vollema uit Peins
Wesley van de Wint uit Kubaard
2de prijs verliezersronde: Folkert Groen uit Wergea
Tijs Dijkstra uit Ingelum
3de prijs verliezersronde: Jort Norder uit Franeker
Max Dirk van Wigcheren uit Berltsum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers